Creative Programs Events

KẾ HOẠCH TUẦN TRẢI NGHIÊM SÁNG TẠO - THÁNG 10 NĂM 2014 EXTENDED LEARNING LABS SCHEDULE - OCT 2014
Ngày/ Date Time Khối 6/ Grade 6 Khối 7/ Grade 7 Khối 8/ Grade 8 Khối 9/ Grade 9 Khối 10/ Grade 10 Khối 11/ Grade 11 Khối 12/ Grade 12
Thứ Tư/ Wed8/10 8.00- 9.00 Khai mạc Olympia Athletics – Sân sau/ Olympia Athletics Opening Ceremony – Backyard Khoa học/ Science SubjectThủy điện Hòa Bình Hoa Binh Hydro Power Plant Khai mạc Olympia Athletics – Sân sau Olympia Athletics Opening Ceremony – Backyard
9.05- 11.55 Tiếng Anh English Subject Tiếng Anh & Khoa học English & Science Subject Mĩ thuật Fine Arts Chuẩn bị hội thảo/ Preparing for the workshop
Keangnam Bảo tàng Dân tộc học Ethnology Museum R. Picasso Hội thảo với trường Western New England Uni, Widener Uni and John Hopkins Uni, Bates College, Mount Holyoke College
      UCO Workshop - Athena
13.00 - 15.55 Mĩ thuật Fine Arts Khoa học Science Subject Kỹ năng Help Subject Tiếng Anh English Subject Tiếng Anh English Subject
R. Picasso R. 403 American Embassy Bảo tàng Dân tộc học Keangnam
    Đại sứ quán Mỹ Ethnology Museum  
Thứ Năm/ Thu9/10 8.00- 9.00 Xem thi đấu cầu lông - Jordan và Bóng bàn - Sảnh tấng 2 Watching Badminton - Jordan & Table Tennis - Break out 2rd Floor Chung kết cầu lông - Jordan/ Badminton (Finals) - Jordan Bóng bàn - Sảnh tầng 2/ Table Tennis - Break out 2rd floor
9.05- 10.05 Chung kết điền kinh - Trước trường/ Athletics (Finals) – In front of the Schools Chung kết cờ vua & Caro - Swan/ Chess & Caro (Finals) - Swan
10.10 -11.15 Chung kết cờ vua - Swan/ Chess (Finals) - Swan 10.30 - 11.55
Triển lãm Du học/ College Fair
11.15 - 11.55 Chung kết bóng đá U13/ Football (Finals) U13 - Backcourt R. Jordan
13.00 - 15.55 Ngữ văn/ Philology Subject Mĩ thuật Fine Arts Tiếng Anh English Subject Ngữ văn Philology Subject Kỹ năng Help Subject
Nhà hát Tuồng R. Picasso Bảo tàng Dân tộc học Nhà hát Tuồng American Embassy
Tuong Theater   Ethnology Museum Tuong Theater Đại sứ quán Mỹ
14.30 - 16.45 English subject 20-30 học sinh giao lưu tại Đại sứ quán Mỹ 20-30 students exchange at American Embassy    
Thứ Sáu/ Fri10/10 8.00 - 11.15 Mr. Vas - Lawn Court
11.15 - 11.55 Mr. Vas R. Lawn Court 11.15- 12.00
Hội thảo với trường Đại Học Northeastern Northeastern University Workshop
R. Athena
13.00-14.00 Chung kết Bóng rổ U13 - Jordan/ Basketball (Finals) U13 – Jordan Chung kết bóng đá U18/ Football (Finals) U18 - Backcourt
14.05-15.05 Chung kết cầu lông - Jordan/ Badminton (Finals) - Jordan Bóng bàn - Sảnh tầng 2/ Table tennis - Break out 2rd floor Chung kết điền kinh – Trước trường/ Athletics (Finals) – In front of the Schools
15.10- 15.55 Xem Chung kết Bóng rổ U18 - Jordan/ Basketball (Finals) U13 – Jordan Chung kết Bóng rổ U18 - Jordan/ Basketball (Finals) U18 – Jordan